Om oss

Nordly Holding er konsernmor for 10 datterselskap i inn- og utland. Selskapene opererer hovedsakelig innen farmasi og ulike sektorer knyttet til oppdrettsnæringen. Europharma er Nordly-gruppens største enkeltselskap og Norges ledende grossist for legemidler rettet mot oppdrettsnæringen. Europharma er også etablert i Canada, Skottland og Chile. Andre viktige selskaper er fiskehelseselskapet Fishguard, fôrprodusenten Polarfeed, FoU-selskapet ACD Pharma og Frisk Apotek.