Nordly Holding er konsernmor for 8 datterselskap i inn- og utland. Europharma er Nordly-gruppens største enkeltselskap og Norges ledende grossist for legemidler rettet mot oppdrettsnæringen. Europharma er også etablert i Canada, Skottland og Chile og har en avdeling for fôrproduksjon i Finnmark. Av andre selskap i konsernet finner du medisinfôrprodusenten Aquamed lokalisert i Lofoten, fiskehelseselskapet Fishguard med avdelinger langs hele kysten og FoU-selskapet ACD Pharmaceuticals med kontor og driftslokaler i Oslo og på Ås.