Nordly Holding er konsernmor for flere selskaper i inn- og utland, alle hovedsakelig leverandører av produkter og tjenester til havbruksnæringen.

  • STIM leverer vaksiner og fiskehelseprodukter til havbruksnæringen, i tillegg til veterinære fiskehelsetjenester, miljøtjenester og tekniske sertifiseringstjenester. STIM har flere avdelingskontorer langs kysten og er også etablert i Chile, Skottland, Canada og Island.
  • ACD Pharma er et forsknings- og utviklingsselskap dedikert til utvikling av nye legemidler og helseprodukter. Selskapet jobber med bruk av bakteriofager som verktøy i kampen mot antibiotikaresistens og har et verdensledende fagmiljø på feltet.
  • Polarfeed er Norges eneste norskeide fiskefôrprodusent, med fabrikk i Øksfjord i Finnmark.
  • Aquamed er produsent av medisinfôr.

Jobbe i Nordly Holding?