Nordly Holding er konsernmor for flere selskaper i inn- og utland, alle leverandører av produkter og tjenester til havbruksnæringen. I 2019 ble de fleste selskapene slått sammen og fikk navnet STIM. Samlet sett har STIM kompetanse på nær sagt alle fagfelt relatert til biologisk produksjon av fisk, og målet med sammenslåingen var å utnytte denne kompetansen bedre; både internt i selskapet og utad i form av bedre tjenester og oppfølging av kundene våre i havbruksnæringen. Selskapene som har gått sammen i STIM er Europharma, Fishguard og ACD Pharma. Europharma har de siste 20 årene vært Norges ledende leverandør av vaksiner og legemidler til oppdrettsnæringen, etablert også i Canada, Chile og Skottland. Med gamle Europharma kom også avdelingen for fôrproduksjon under merkenavnet Polarfeed inn. Fra Fishguard har STIM fått på plass avdelinger for fiskehelsetjenester og akvakulturrettede miljøtjenester, og FoU-selskapet ACD Pharma er nå forskningsavdelingen til STIM, samlokalisert med Norge Miljø- og Biovitenskapelige Universitet på Ås.

Nordly Holding omfatter videre selskapene Aquamed AS, som er produsent av medisinfôr, og Maccs AS som utfører interne regnskapstjenester.